Nieuws

Bijna zomervakantie

....dus reces voor de fractie.

Het ‘vergaderjaar’ zit er weer bijna op. Nog niet helemaal, want de zgn. Perspectiefnota wordt eind juni nog behandeld. Een document dat bol staat van bezuinigingen via de zgn. kaasschaafmethode. Daar zal de fractie flink tegengas op gaan geven. Houd de lokale pers maar goed in de gaten. Het GROENLINKS geluid zal opnieuw klinken met forse aandacht voor te ontwikkelen beleid wat betreft Biodiversiteit. Een beleidsterrein dat bijna elke ander fractie in woorden waardeert, maar in daden volstrekt onvoldoende wenst waar te maken.

Het snijden in Cultuur wordt door ons ook bestreden: als het aan ons ligt blijft de bibliotheek open!

 

Lees verder

Belangrijke motie HERSTEL BIODIVERSITEIT niet door raad aangenomen.

Helaas is onze motie,voor het herstel van de biodiversiteit in onze gemeente, niet door de raad aangenomen.

 

Alleen DB steunde onze motie en hoewel de andere partijen "het nut en de noodzaak van de motie inzagen", hadden ze blijkbaar toch andere prioriteiten en kwamen met een flinterdun argument dat het "nu niet het goede moment" zou zijn. Natuurlijk gaan wij gewoon door en we zijn we zeer benieuwd wanneer CDA, VVD, PvdA en D66 het wel een goed moment vinden om onze kostbare mooie natuur te herstellen en beschermen.

Op de volgende pagina ons betoog én de motie.....

 

 

Lees verder

Nieuws van de bloemrijke akkerrand

Beste mensen,
Met steun van 53 donateurs -waaronder u- hebben wij ruim 4.300 m2 bloemrijke akkerrand in kunnen zaaien.

Heel fijn voor met name de insecten: hommels, bijen, vlinders en ook voor de vogels! Nogmaals dank.
In deze nieuwsbrief een verslagje met een paar foto's van de afgelopen weken: van zaaien tot ontkiemen. 

 

Hartelijke groet, Jaap Grolleman en Jantine Peters

www.natuurboerderijdemhene.nl
 

Lees verder

Adopteer een bloemrijke akkerrand

Adopteer een bloemrijke akkerrand en draag zo daadwerkelijk je steentje bij aan de verbetering van biodiversiteit.

Een geweldig initiatief van Jaap Grolleman een Jantine Peters dat navolging verdient van meer agrariërs in onze gemeente.
Voor slechts € 20,00 adopteer je 60m2 een bloemrijke akkerrand
Het plan is om 2400m2 akkerranden aan te planten en als er veel belangstelling is dan kan dit nog meer worden.
 
Straks kunnen we in de Hooilanden, aan de Lendeweg, genieten van prachtige akkerranden met o.a. boekweit, klaprozen, korenbloemen en vlas.
De akkervogels, en insecten, zoals bijen, hommels en vlinders zullen hier zeker mee geholpen worden.
En in de zomer wordt een wandeling georganiseerd zodat u kunt zien en beleven hoe het ook kan in onze gemeente.
 
Jaap Grolleman en Jantine Peters organiseren op 24 april een bijeenkomst waar uitleg gegeven wordt over hun plan.
 
24 april van 20.00-21.30
Lendeweg 4a te Hall
tel. 0612313766