Een overstroming door extreme neerslag moest plaatsvinden voordat de Toezichthoudende Partij eindelijk doordrongen werd van de ernst en beter naar de situatie ging kijken.

Brummens Nieuws heeft onlangs een aantal politieke partijen een reactie weten te ontlokken.

D’66: ‘ergernis over het lange wachten op de resultaten van het onderzoek’,

CDA: ‘er moeten zo snel mogelijk maatregelen genomen worden’.

PvdA:’ verwacht dat er snel adequate maatregelen genomen worden’.

VVD: ‘ er is vergunning verleend conform de regelgeving’. Dus niets aan de hand(?)

Pijnlijk was het wel dat, behalve GroenLinks,  geen enkele politieke partij zich deze afgelopen 2 jaar in de discussie geroerd heeft terwijl er meerdere keren vragen en antwoorden bij de ingekomen stukken van de Raad langs zijn gekomen. Ook in de door de papierindustrie georganiseerde bijeenkomst van 9 maart kwam men niet verder dan een paar gemakzuchtige vragen, zoals: “kan die stortplaats niet gewoon afgegraven worden?”.

Maar hopelijk komt hier alsnog snel verandering in. Er moet echt iets gebeuren!

De afgelopen 2 jaar heeft GroenLinks intensief contact gehad met bewoners vragen gesteld aan de `Provincie en overige instanties en geen genoegen genomen met vage antwoorden. Vanuit de antwoorden en de met ons gedeelde dossiers bleek telkens weer dat onze vermoedens dat “er iets niet klopte” juist bleken te zijn. 

Inmiddels is duidelijk  dat:

● er zware metalen aangetroffen zijn, en zelfs op de IJssel worden geloosd

● de staalslakken niet volgens de voorschriften zijn toegepast, 

● er 2 jaar lang niet goed is gemonitord,

● giftige stoffen uit de stortplaats in te hoge concentraties in het grondwater terecht komen,

● er geen adequaat toezicht is gehouden,

● na veelvuldige meldingen en rapporten er nog steeds geen blijvende en toekomstbestendige maatregelen zijn getroffen

En wie zijn de dupe?

Inwoners en bezoekers, die voorheen een mooi wandelgebied hadden, kijken sinds een paar jaar tegen een maanlandschap aan. Een foeilelijke kale berg die vervolgens ook nog eens vervuiling in de omgeving en grondwater veroorzaakt.

Het had zo mooi kunnen zijn: de goede naam van Industriewater Eerbeek die tot ver buiten ons land een hoog aanzien heeft, een zonnepanelenproject (15.000 panelen) op een voormalige vuilstort waar we eigenlijk trots op zouden moeten zijn. Dit wordt nu allemaal overschaduwd door een falende overheid en gemakzuchtige opdrachtgever. De keuze voor de goedkoopste oplossing (gebruik van staalslakken) blijkt nu de duurste te zijn. 

Een dubbel gevoel resteert: GroenLinks is blij dat inwoners erkend worden, opgelucht dat de directies van de papierindustrie deze kwestie nu klip en klaar onderkent, zij een goede verhouding willen met de omgeving en inmiddels plannen maakt hoe deze problematiek aan te pakken. De toezegging is om met bewoners in gesprek te gaan, te informeren en gedurende de komende periode middels een nieuwsbrief te blijven informeren.  Tegelijkertijd blijft GroenLinks ook kritisch en ongerust over de effecten op lange termijn. Wordt deze plek weer zoals deze ooit bedoeld was?  Veilig, groen en mooi. 

Wij blijven kritisch volgen welke oplossingen gekozen worden en of deze voor nu en de toekomst voldoende effectief zijn.