Nieuws

Aan de kaasschaaf kun je je flink snijden

Laat cultuur en sport toch bloeien!

Het College wil met de kaasschaaf de subsidies voor sport, muziek en cultuur te lijf en met een bijl wordt gehakt in de subsidies voor verenigingen en bibliotheek. Allerlei kleine en grotere subsidies worden gekort. Groen Links vindt dit niet kunnen. Dit zijn precies de gebieden waar veel dorpsgenoten enthousiast als vrijwilliger actief voor zijn. Het gaat om activiteiten waar mensen hun energie en creativiteit in kwijt kunnen en die voor een gevoel van welbevinden zorgen. Dat wat ons mens maakt en ons kwaliteit van leven geeft moet toch niet afgeremd maar juist gestimuleerd worden? Bewoners van onze gemeente voelen zich hier juist thuis door het grote aanbod dat er aan cultuur, sport en muziek voorhanden is. Kinderen en volwassenen leren veel van samen muziek maken, samen naar theater, samen sporten, een voordracht of de bibliotheek. Mensen van allerlei achtergronden: oud en jong, hoogopgeleid of praktisch ingesteld, nieuw in de regio of hier geboren en getogen, krijgen hierdoor een gevoel van saamhorigheid. Daar moet je niet aankomen. Zeker niet omdat deze sectoren zes jaar geleden ook al het vel over de oren is gehaald.

Fractievolger gezocht

Wordt jij onze nieuwe collega in de GroenLinks fractie?

- Heb je een groen hart en interesse in de lokale politiek?

- Wil je weten hoe de politiek werkt en wil jij het verschil maken?

- Ben je creatief, kun je "out of the box" denken?

- Wil je actief meewerken aan een groenere en socialere toekomst?

Zomaar een greep wat jou zal kunnen aanspreken, maar fractievolger namens GroenLinks is nog veel meer!

Is dit iets voor jou en wil je meer informatie, neem dan contact met Hennie of Gertie!

 

 

 

 

Bijna zomervakantie

....dus reces voor de fractie.

Het ‘vergaderjaar’ zit er weer bijna op. Nog niet helemaal, want de zgn. Perspectiefnota wordt eind juni nog behandeld. Een document dat bol staat van bezuinigingen via de zgn. kaasschaafmethode. Daar zal de fractie flink tegengas op gaan geven. Houd de lokale pers maar goed in de gaten. Het GROENLINKS geluid zal opnieuw klinken met forse aandacht voor te ontwikkelen beleid wat betreft Biodiversiteit. Een beleidsterrein dat bijna elke ander fractie in woorden waardeert, maar in daden volstrekt onvoldoende wenst waar te maken.

Het snijden in Cultuur wordt door ons ook bestreden: als het aan ons ligt blijft de bibliotheek open!

 

Lees verder

Belangrijke motie HERSTEL BIODIVERSITEIT niet door raad aangenomen.

Helaas is onze motie,voor het herstel van de biodiversiteit in onze gemeente, niet door de raad aangenomen.

 

Alleen DB steunde onze motie en hoewel de andere partijen "het nut en de noodzaak van de motie inzagen", hadden ze blijkbaar toch andere prioriteiten en kwamen met een flinterdun argument dat het "nu niet het goede moment" zou zijn. Natuurlijk gaan wij gewoon door en we zijn we zeer benieuwd wanneer CDA, VVD, PvdA en D66 het wel een goed moment vinden om onze kostbare mooie natuur te herstellen en beschermen.

Op de volgende pagina ons betoog én de motie.....

 

 

Lees verder

Nieuws van de bloemrijke akkerrand

Beste mensen,
Met steun van 53 donateurs -waaronder u- hebben wij ruim 4.300 m2 bloemrijke akkerrand in kunnen zaaien.

Heel fijn voor met name de insecten: hommels, bijen, vlinders en ook voor de vogels! Nogmaals dank.
In deze nieuwsbrief een verslagje met een paar foto's van de afgelopen weken: van zaaien tot ontkiemen. 

 

Hartelijke groet, Jaap Grolleman en Jantine Peters

www.natuurboerderijdemhene.nl
 

Lees verder