Een paar maanden geleden is door raadslid Hennie Beelen van GroenLinks voor het eerst gevraagd naar de veiligheidsmaatregelen die zijn toegepast bij de aanleg van het zonnepark aan de Doonweg in Eerbeek, de voormalige vuilstortplaats.  De vragen die aan het College van B&W werden gesteld hadden met name te maken met de mogelijke onveiligheid bij het gebruik van zogenaamde staalslakken: een substantie die voor ernstige milieu- en gezondheidsproblemen kan zorgen als de daartoe noodzakelijke wettelijke maatregelen niet zijn genomen. Het College van B&W stuurde de vragen door naar de Provincie (Verantwoordelijk gezag.) 
De antwoorden die kwamen stemden de GroenLinks fractie geenszins gerust. De antwoorden waren vaag en omfloerst in taalgebruik en niet alle vragen werden beantwoord. Reden te meer om aanvullende vragen te stellen. Ditmaal lieten de antwoorden bijzonder lang op zich wachten: een veeg teken!

Toen de antwoorden uiteindelijk wel kwamen waren ze opnieuw niet volledig en deels verhullend. Dat werd bevestigd door een onafhankelijke expert die door ons werd geraadpleegd. In de tussentijd was ook duidelijk geworden dat een aantal inwoners uit Eerbeek ook ongerust waren en zelfs fysieke klachten meldden, variërend van hoofdpijnklachten, bloedneuzen en concentratiestoornissen. Klachten die bovendien waren opgetreden ten tijde van de afdichting van de afvalberg met staalslakken. (Veel stof en vervuiling op de Doonweg)

Het gebruik van staalslakken is omstreden. De overheid heeft het product staalslakken (= een Hoogoven afvalproduct van TataSteel) het label ‘bouwstof’ gegeven, maar alleen als het onder strikte voorwaarden gebruikt wordt. Deze strikte voorwaarden zijn vastgelegd in een certificaat. 

De vraag nu is of de door de overheid vastgestelde voorwaarden ook toegepast zijn en zo niet, wat daarvan de reden is en welke risico’s op milieuvervuiling en gezondheidsklachten nu of in de toekomst zich voor kunnen doen en wie daar dan verantwoordelijk voor is. 

Kortom, reden voor GroenLinks om zich verder vast te bijten in het dossier Doonweg. 

Net zo lang totdat onweerlegbaar duidelijk is geworden dat er absoluut geen milieurisico’s  en gezondheidsrisico’s zijn. 

Op basis van onze vragen heeft de directie van de voormalige vuilstort Doonweg de verantwoordelijkheid opgepakt om een en ander goed uit te zoeken. Hiertoe is een opdracht gegeven aan een extern bureau om te onderzoeken hoe dit hele afdichtingsproces verlopen is, of dit volgens de wettelijke voorwaarden is gegaan/of niet, en of er risico’s zijn voor mens en de omgeving. Ook zullen zij gaan aangeven of en hoe verdere afdekking van de stortplaats dient te gebeuren. In de loop van september zal een rapport opgeleverd worden waarin de bevindingen staan. De toezegging is gedaan dat GroenLinks geïnformeerd wordt over de uitkomsten.

We wachten dan ook met interesse en spanning af wat de uitkomsten zullen zijn.

GroenLinks fractie EerbeekBrummen