Nieuws

2020 is begonnen!

Namens het bestuur wens ik alle GROENLINKS-leden een gezond en succesvol jaar. Er valt veel te doen, ook lokaal.

Denk aan de opdracht die het nieuwe College zich heeft gesteld om duurzaamheid in brede zin te versterken, om bio-diversiteit te herstellen. Twee ambitieuze doelstellingen. Onze wethouder Pouwel Inberg weet wat hem te doen staat en wij steunen hem daarin.

Onze fractie zal het College waakzaam volgen en waar nodig bijsturen.

Ook onze individuele footprint vraagt de nodige aandacht om de belasting te verminderen, de vooruitzichten lijken goed. Laten wij met z’n allen steunen waar nodig en samen de successen vieren.

Op 14 maart in Den Bosch het landelijke GROENLINKS-congres plaatsvinden. Daar zullen de uitgangspunten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 worden vastgesteld.

Bij deze roep ik jullie op om in grote getalen op 14 maart aanwezig te zijn. Aanmelden via de landelijke website.

Samen reizen maakt zo’n dag nog aangenamer en nuttiger!

En tot slot….,,Op naar een vuurwerkvrije gemeente Brummen!

Met groene groet,

Bert Garssen (voorzitter)

Onze wethouder Pouwel Ingberg...

Op donderdag 21 november 2019 is GroenLinks officieel toegetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Brummen dat GroenLinks een wethouder levert. Het toetreden gebeurde in de raadsvergadering waar naast GroenLinks ook voor D’66, PvdA en CDA wethouders officieel geïnstalleerd werden.

Voor GroenLinks is Pouwel Inberg wethouder geworden. Hij woont sinds 2012 in Brummen. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Pouwel heeft een bestuurskundige achtergrond, en kent de gemeentelijke wereld goed vanuit functies als interim beleidsadviseur of projectleider. Zijn laatste functie was hoofd Advies en Relatiebeheer bij Dar NV, van waaruit hij gemeenten in het Rijk van Nijmegen adviseerde over Integraal Beheer van Openbare Ruimte en grondstoffen.

Pouwel is vanaf het eerste moment in 2017 betrokken bij de oprichting van GroenLinks Eerbeek Brummen. Hij heeft zich op diverse manieren ingezet voor de partij. Van meedenken over het partijprogramma voor de verkiezingen in 2018 tot en met campagnevoeren en het ondersteunen van de fractie. waardevolle steunpilaar dus.

Als afdeling van GroenLinks zijn we trots dat we zo kort na onze oprichting in 2017 al bestuursverantwoordelijkheid kunnen nemen. De gemeente heeft roerige tijden achter de rug. We verwachten dat Pouwel met veel enthousiasme en nieuw elan via het college bij kan dragen aan een sterk gemeentebestuur.

De portefeuille betreft Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare Ruimte, Landschap en Biodiversiteit. Onderdeel van de portefeuille is het wijkwethouderschap voor de kern Brummen.

 

Terugblik Omkering van de IJssel

Omkering van de IJssel

Op vrijdagavond 25 oktober gaf fysisch geograaf dr Kim Cohen in de Grote Kerk van Brummen een lezing over de omkering van de IJssel.
Dit was een initiatief van een werkgroepje bestaande uit: Pouwel Inberg, Noortje Gerritsen, Marco Zonneveldt, Carolien de Vries en Otto Koedijk.
Hoe kan een rivier van richting veranderen? Tot in de vroege middeleeuwen waren Berkel en Oude IJssel zijrivieren van de Rijn. Zo rond 500 werd er veel hout gekapt langs de bovenloop van de Rijn, en kwam er veel sediment naar beneden. Dat hoopte zich op bij Arnhem. Na een paar overstromingen kwam het water daar erg hoog te staan. Het water stuwde op bij de Berkel en Oude IJssel en kwam op een gegeven moment over de waterkering tussen Zutphen en Deventer heen. Sindsdien is de IJssel een zijtak van de Rijn. Een voorbeeld van samenspel van mens en natuur. Wat kunnen we leren van het verleden?
In samenhang met dit onderzoek heeft Kim Cohen ook bijgedragen aan het rapport 'Zand in Banen'. In opdracht van de Provincie Gelderland heeft de Universiteit van Utrecht uitgezocht waar zand ligt, hoe diep en waar de rivieren hebben gestroomd. Met deze gegevens kunnen Waterschappen bepalen of bijvoorbeeld een afwatering dieper of breder gemaakt kan worden om beter af te wateren.
In Gelderland is ook een project gaande om boeren te interesseren graan voor de plaatselijke bakker te telen. Als alternatief voor mais. In dit rapport kan men lezen welke streken en ondergronden daar het meest geschikt voor zijn. Ook in de gemeente Brummen draait het project 'van boer naar bord'.
In onze gemeente is een werkgroep bezig met een 'landschapsbiografie'. Hierin komt precies te staan wat deze omgeving nu zo bijzonder maakt. 'Zand in Banen' kan inspiratie leveren voor het hoofdstuk over de geschiedenis van Brummen.
Van dit boekwerk zijn na vrijdagavond 25 oktober nog enkele exemplaren over. Geïnteresseerden kunnen dit boekwerk aanvragen voor een vrijwillige bijdrage (richtprijs € 15,- , stuur een bericht naar ottokoedijk@hetnet.nl )
Het volgende plan van onze werkgroep is een lezing over de ijzerwinning op de Veluwe in de vroege middeleeuwen, in Eerbeek of Hall. Suggesties zijn welkom.
 

De omkering van de IJssel

DE OMKERING VAN DE IJSSEL

De IJssel. Die stroomt van Arnhem langs Brummen naar het IJsselmeer. Gewoon toch?

Maar dat is niet altijd zo geweest. Vrijdag 25 oktober is in de Pancratiuskerk een lezing over de Omkering van de IJssel.
Geograaf Dr. Kim Cohen (1973) van de Universiteit Utrecht vertelt dan waarom de IJssel stroomt zoals hij nu stroomt.
En hoe het kan dat hij ooit de andere kant op stroomde. En hoe waarschijnlijk is het dat zoiets weer gebeurt?
Hij neemt ons mee naar de bevroren hellingen van de Veluwe, de Rijn en zijrivier de Berkel van 50.000 jaar geleden. En
wat er dan gebeurt? Het spannendste is de periode tussen 300 en 1000 na Chr. –
tijd van overstromingen, missionarissen en vikingen - want dan ontstaat de Gelderse IJssel.

Iedereen is van harte welkom in de Pancratiuskerk, Kerkstraat 17 in Brummen.
Het begint om 20.00u, de zaal gaat om 19.30u open. Koffie, thee en taart staat klaar.
Kom op tijd om zeker te zijn van een zitplaats! De entree is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kijk ook eens naar deze link , een presentatie over de Zanddieptekaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel

 

 

Heeft u vragen vooraf? Mail naar pouwel.inberg@gmail.com

 

 

Perspectiefnota?

Stomverbaasd zijn we achtergebleven na de vergaderingen rondom de perspectiefnota.

Waren wij nou werkelijk de enige partij die ook geld hadden gezocht bij de plannen? Laten de coalitiefracties hun college echt de zomer ingaan met het uitzicht op een begrotingstekort van bij benadering 2,5 ton in 2020?

Lees verder

Brede steun voor duurzaamheidsinitiatieven en herstel biodiversiteit

Brede steun voor duurzaamheidsinitiatieven en herstel biodiversiteit

Brummen trekt € 70.000,- uit voor lokale initiatieven die duurzaamheid bevorderen. Zo heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Dity van Zuidwijk (CDA )en Hennie Beelen (GroenLinks) namen hiertoe het initiatief. Hun amendement werd door PvdA en Democratisch Brummen en Lokaal Belang mede ondertekend en uiteindelijk unaniem aangenomen.

 

Lees verder