We kwamen vrijdag 28/1 om 15 uur en om 17.30 konden we (Jeannette, Onno, Jonathan en Otto) met moeite weg.

We hebben over de weilanden in de uiterwaarden gelopen. Het was nu droog, soms is het overstroomd. We zijn in alle stallen rondgeleid, van kalfje tot melkkoe. Niet biologisch maar wel planet-proof. Er is grond genoeg om extensief te werken en door de vruchtwisseling op de akkers ( mais-tarwe-mosterdzaad) is er weinig kunstmest nodig. Daar gaan ze met liefde voor hun vak en deskundigheid mee om. Het verschil tussen ‘gangbaar’ en ‘biologisch’ lijkt nu wel minder groot dan zeg 20 jaar terug. De stallen en de melkrobot zijn modern, maar de geschiedenis proef je nog. De hanken, de terp, de kleiputten, zelfs nog een vermoeden van resten van de 80-jarige oorlog…