De vragen die wij kregen van bewoners en die wij hierbij aan het bevoegd gezag en B&W Brummen stellen zijn:
 1. het water wat vanaf de berg naar beneden stroomt is ondoorzichtig wit: wat zit er in dit water?
2. is dit water schadelijk voor de bodem en daarmee de natuur?
3. komen er schadelijke stoffen vrij in de lucht?
4. wat zit er in deze berg?
5. is het wel veilig om over het pad langs de berg te lopen?
6. heeft het bassin wel voldoende gehouden bij de behoorlijke regenval van afgelopen weekend?
7. is het bassin wel bestand tegen klimaatverandering (nog meer en veelvuldige regenval)
8. waarom staan er zoveel camera's?
  GroenLinks denkt veel antwoorden te kunnen vinden in het door Arcades uitgevoerde rapport. Het delen van dit rapport met GroenLinks is door de directeur van Industriewater Eerbeek toegezegd tij- dens een gesprek tussen de directeur en Hennie Beelen en Jonathan Vondeling.
De vraag die wij dan ook vanuit GroenLinks zouden willen toevoegen is:
 9. wanneer ontvangen wij het volledige rapport (met eventueel opvolgend de presentatie)?
 Graag ontvangen wij, gezien de grote onrust bij de buurtbewoners, spoedig de antwoorden op boven- staande vragen.
  

Doon2