De Natuurschoonwet werd in 1928 ingevoerd. Verkoop en vererving van grond betekende vaak dat bos verdween, lanen werden gehalveerd en eigendommen werden versnipperd. Deze wet moest de harmonie en schoonheid van het landschapbeschermen. De wet bepaalde dat als men de karakteristieke eenheid van het landschap kon garanderen, er geen overdrachtsbelasting betaald hoefde te worden. Ook zijn er andere belastingvoordelen. 

De wet geldt nog steeds. Als een grondeigenaar minstens 5 hectare heeft, waarvan ten minste 1,5 hectare bos en/of natuur, en aan enkele voorwaarden voldoet, kan de eigenaar al profiteren van belastingvermindering. In Nederland maken steeds meer grondeigenaren gebruik van deze fiscale regeling. Boeren zouden er gebruik van kunnen maken, zonder dat dit ten koste  hoeft te gaan van inkomen. Dat zou hand in hand gaan met landschapsverfraaiing en versterking van biodiversiteit.

Stichting Het Anker organiseert de lezing. Het Anker heeft grond in eigendom en verpacht die alleen aan biologische of biologisch-dynamische boeren. Zo draagt deze stichting bij aan de biodiversiteit en de schoonheid van het landschap. Het geld, nodig voor de aankoop, wordt geleend van vrienden en klanten van de pachters. Stichting Het Anker gaat zich ook oriënteren op hoe je een landgoed kunt worden. 

 

Entree is gratis.

Graag van te voren opgeven via lezing@hetankerbrummen.nl

Wie: Gerard de Ruiter en Stichting Het Anker

Wat: lezing ‘Hoe word je een landgoed?’

Waar: Plein 5 in Brummen

Wanneer: woensdag 27 oktober 20 uur inloop 19.30

Meer informatie: www.hetankerbrummen.nl of lezing@hetankerbrummen.nl