GroenLinks Eerbeek-Brummen kiest voor bewezen schone technieken. Energie uit zon- en wind. Energie die gratis door onze natuur geleverd wordt. Daarbij leggen we zonnepanelen in eerste instantie op daken en plaatsen we windmolens vooral op zee. Ook op land is het opwekken van schone energie nodig. We hebben daarbij wel voorwaarden:

  • Altijd in combinatie met biodiversiteit-versterkende maatregelen (het bodemleven profiteert; er is plek voor insecten, planten en dieren);
  • Mens en dier ondervinden geen last van de energie-opwek (het onderzoek naar de wespendief op de Veluwe is nog gaande, maar ook de vleermuis en de vogeltrek mogen niet gestoord worden);
  • Inwoners delen mee in de opbrengsten (direct in hun portemonnee of indirect via investeringen in sport, kunst en cultuur);
  • De energie is schoon (dus geen kernenergie met levensgevaarlijk afval en centrales die bovendien miljarden (en vele jaren) kosten om te realiseren).

Van de houding ‘not in my backyard’ en ‘zet maar in Groningen neer’ gaat bij ons het licht soms nu al even uit. Zo worden de klimaatdoelen landelijk en in onze gemeente niet gehaald!

Wij investeren liever in energie uit de IJssel of duurzame accu’s om opgewekte zonne-energie in op te slaan. We willen manieren van energie-opwek die onze planeet niet uitputten, maar manieren die volhoudbaar zijn zonder risico’s voor toekomstige generaties. Geen luchtfietserij.

Inwoners van de gemeente Brummen: laat je ideeën horen, dan zorgen wij dat ze bij de gemeente komen. Wat nu al kan: plant bomen, verwijder tegels, plaats regentonnen, zonnepanelen of zelfs erfmolens en bedenk wat je nog meer kunt doen. Dat is wat ons betreft samen sterker verder!

Hennie Beelen, Gertie Sloetjes en Rosanne van Herksen,

GroenLinks Eerbeek-Brummen