de gemeente heeft besloten om in de maanden mei en (gedeeltelijk) juni het grasveld rond Kindcentrum De Rietgors niet te maaien. Dat is goed voor de biodiversiteit. Zo kunnen insecten profiteren van het kruid en de bloemen die opkomen.

Het Bijenlint door Leuvenheim tiert welig. 

Plaatjes om bij weg te dromen! Er is gedurfd het anders te doen!