Eerbeek, 7 april 2021

Beste wijk- en buurtbewoner Eerbeek Zuid, Hall, en omgeving,

Aan de Doonweg in Eerbeek ligt de oude vuilstortplaats van de papierindustrie, waarover mensen ongerust zijn geworden door de werkzaamheden die er gedaan zijn voor de aanleg van het zonnepanelenpark. In de zomer 2019 is het bos boven op de vuilstortlocatie gerooid, is de berg deels afgegraven en in hoogte aangepast, in het najaar-winter 2019 is de bult overal op gelijk niveau gebracht en van toplagen voorzien. In 2020 is de locatie verder voorbereid voor plaatsing van het zonnepanelenpark, dat al een eind op streek is. 

De provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor wat betreft de werkzaamheden van de voormalige stortplaats. De plaatsing van de zonnepanelen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Zonnepark Eerbeek bv.                   

Diverse inwoners uiten vanaf 2019 hun bezorgdheid over het werk aan de voormalige vuilstortplaats en het eindresultaat. Dit doen ze bij hun autoriteiten of wijkvereniging, over de schade aan de natuur door afgraven van het bos, met bijbehorende flora en fauna, de tijdens het werk vrijkomende geuren door methaangas, nu de sijpelende gekleurde stromen afvalwater, gezondheidsklachten (bloedneuzen), het meest recent de informatie over gebruikte slib en staalslakken om de toplaag te voorzien. Een aantal omwonenden heeft ons gevraagd een formulier te maken waarmee je gemakkelijk je bezorgdheid, onrust of klacht kunt melden bij de Provincie Gelderland.

Hieronder staat het formulier, waarin een vraag staat, met daarnaast ruimte voor uw antwoord en toelichting. Gevraagd wordt ook om uw gegevens, mocht dit voor u problematisch zijn, wilt u het dan svp toch insturen, maar dan anoniem.

Het ingevulde formulier kunt u a.u.b. sturen naar:

provincieloket@gelderland.nl

Het zou fijn zijn wanneer u uw ingevuld formulier in afschrift (in c.c.) stuurt naar Charlotte de Roo en Hennie Beelen. Zij willen graag volgen hoe de Provincie Gelderland deze situatie in behandeling neemt.

Charlotte.deRoo@psgelderland.nl (GroenLinks fractie Gelderland)

H.beelen@brummen.nl (GroenLinks fractie Brummen)

Hartelijk dank voor uw medewerking. Veel succes met het invullen !

Charlotte de Roo

Hennie Beelen