Opvang ontheemden

In 2018 werden 11 AZC’s gesloten in Nederland, vanwege een licht dalende instroom. Sindsdien zien we mensonterende toestanden in Ter Apel en worden ontheemden dagelijks door Nederland heen en weer gesleept. Om die problemen op te lossen, is er nu de spreidingswet. Ook in Brummen hebben we daar mee te maken. De gemeente heeft al achterstand in het huisvesten van statushouders, de problemen op de huizenmarkt, raken ook statushouders. Wij zijn trots op ons college dat zij tijdelijke opvang voor 26 statushouders hebben gecreëerd het terrein van de Michaëlshoeve.

Ondertussen zoekt het COA door heel Nederland naar locaties voor nieuwe AZC’s en heeft in Brummen de ogen laten vallen op de Michaëlshoeve. In totaal kunnen daar ongeveer 300 mensen opgevangen worden. Zoals we allemaal hebben vernomen, heeft dit voornemen van het COA al heel wat stof doen opwaaien. Als het het COA lukt om de Michaëlshoeve te bemachtigen, dan staan we als Brummense samenleving voor de uitdaging om deze nieuwe dorpsgenoten zo snel mogelijk wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, zodat deze mensen ook een leven op kunnen bouwen. Dat zal een uitdaging worden en wij sluiten onze ogen niet voor de zorgen die bij een deel ban de inwoners leeft. Maar wij zijn er van overtuigd dat de Brummense samenleving oog heeft voor de rechten van deze nieuwe inwoners, dat Brummen een echt noaber voor de bewoners te zijn. 

Maar er speelt nog veel meer in onze gemeente. Zo is de toekomst van de financiële positie van alle gemeentes in Nederland bijzonder onzeker. Het huidige kabinet heeft de financiële spelregels vanaf 2026 veranderd en, zoals gebruikelijk, dit ook vergezeld van een flinke korting op het zogeheten gemeentefonds, de pot waaruit de meeste taken van gemeenten gefinancierd worden. Dit heeft ook voor onze gemeente behoorlijke gevolgen. Dit in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de gemeenteraad zich af moet vragen: kunnen we nog de gemeente zijn die we willen zijn en op welke manier? Hiertoe wordt de komende maanden een onderzoek uitgevoerd. Als de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, zullen we jullie zeker betrekken bij de meningsvorming.

Misschien nog wel veel ingrijpender op lange termijn zijn onze zorgen op het gebied van ons leefmilieu. Jullie zijn allemaal bekend met onze inspanningen rondom de voormalige vuilstort aan de Doonweg. Helaas zit er nog weinig vordering in de uitvoering. Bovendien zijn de plannen gericht op afdekking van de vuilnisbelt en niet op sanering. Dat betekent dat er een potentieel gevaar blijft bestaan, dus was GroenLinks betreft, blijven wij dit kritisch volgen.

Een nieuwe ondernemer in  onze gemeente, neemt het niet zo nauw met de regels rondom de uitvoering van zijn werkzaamheden. Aan de Halleweg wordt niet gecertificeerd hout vermalen tot biomassa. Dit wordt in grote bulten opgeslagen en daar is al een paar maal brand ontstaan. Bovendien is het terrein illegaal vergroot. Wij hebben (schriftelijke) vragen gesteld, omdat de gemeente op deze locatie niet of nauwelijks lijkt te handhaven. Naast het gevaar is er ook veel overlast voor omwonenden. 

Er is ook goed nieuws en dat is dat the Base Eerbeek is geopend. In 2018 besloot de SWB het jongerencentrum in Eerbeek te sluiten, mede op advies van de gemeente. De jongerenwerkers konden hierdoor steeds minder in contact komen met de jongeren. Jongeren werden vooral als overlastveroorzakers gezien. Dat is natuurlijk een slechte ontwikkeling. We hebben hier de afgelopen jaren steeds opnieuw aandacht voor gevraagd. Sinds onze toetreding tot het college, kwam er in de begroting weer geld beschikbaar en nu is het eindelijk ook tot uitvoering gekomen. 

Er is nog zoveel meer te vertellen, maar voor nu laten we het hierbij. 

Groene groet van Jonathan, Jeannette en Gertie

 

HERINNERING: 25 maart as om 20.00 uur bijeenkomst omgevingsvisie in het gemeentehuis