De komende jaren wordt de inrichting van onze gemeente bepaald voor de komende decennia. Een zeer belangrijke periode breekt aan, want als we nu onze billen branden, de verkeerde keuzes maken, zullen we de gevolgen nog tientallen jaren voelen. En andersom: als we nu de juiste keuzes maken, dan plukken toekomstige generaties daar de vruchten van!

Wat is de juiste balans?
Nederland is lang niet zo ‘af’ als velen 10 jaar geleden dachten en er gaat een flinke inhaalslag komen. Deze Ruimtelijke Opgave is in Brummen, in heel Nederland een spannende en lastige exercitie: steeds meer mensen op steeds minder oppervlakte. Hoe houden we de leefbaarheid in balans?

Hoe denkt u bijvoorbeeld over:

  • De aangekondigde verstedelijking in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen
  • De door de Gemeente Brummen aangewezen potentiële woningbouwlocaties
  • WaardeVOL Brummen: klimaatbestendig beheer van landgoederen en natuur
  • Agrarisch landgebruik en verdienmodellen voor boeren
  • De papierindustrie als grote economische factor
  • Lokaal verkeer en openbaar vervoer
  • Vergrijzing (ouder wordende inwoners)

Uw ideeën zijn waardevol
GroenLinks Brummen-Eerbeek vindt het enorm belangrijk om uw mening en ideeën te horen en nodigt u uit om mee te denken.  De fractie hoort graag van u hoe Brummen moet worden of juist moet blijven.

Op 15 januari organiseert de fractie een Open Avond. Hierbij wordt aan de hand van diverse thema’s om uw kennis en mening gevraagd. Deze inzichten wil GroenLinks gebruiken in de latere raadsvergaderingen.

 Open Avond Omgevingsvisie: Hoe zie jij Brummen na 2030?

Wanneer? 15 januari 2024, 19.30-22.00 uur
Waar? Gemeentehuis. Engelenburgerlaan 31, Brummen
aanmelding: henniebeelen@gmail.com (secretariaat)

Fractie en Bestuur GroenLinks

Gertie Sloetjes, Jeannette Hagman, Jonathan Vondeling, Noortje Gerritsen, Peter Bette, Otto Koedijk, Jan Alberts, Hennie Beelen