Bewoners in Leuvenheim hebben dit artikel met ongerustheid gelezen. “Villa’s in dit bijzondere landelijke gebied”?

Wonend in dit deel van onze prachtige, maar ook kwetsbare landgoederenzone, vrezen bewoners voor aantasting van landschap en natuur. Onze landgoederenzone is immers ook een gebied dat als trekpleister in belangrijke mate bijdraagt aan het inkomen van veel lokale ondernemers. 
We moeten extra zorg hebben hoe om te gaan met onze kwetsbare natuur, landschap en landgoederenzone, een Unique selling point in onze gemeente.

Mag er dan niets gebouwd worden? 

GroenLinks beschouwt het oplossen van de woningnood als een van de belangrijkste speerpunten van beleid.
Als geen andere partij heeft GroenLinks zich hard gemaakt voor het bouwen van woningen op het Burgersterrein in Eerbeek; betaalbaar en geschikt voor met name starters en senioren. GroenLinks zal zich de komende periode, in samenspraak met inwoners en dorpsraden, dan ook hard maken voor realisatie van goed inpasbare en betaalbare nieuwe woningen in alle kernen.

In de afweging ‘waar kan er wat gebouwd worden en hoe gaan we bouwen’ (natuurinclusief, betaalbaar, duurzaam, landschapsversterkend, houtbouw, kleinschalig, innovatief) zullen wat ons betreft dan ook de historie, landschappelijke waarden en versterking van onze kwetsbare natuur een prominente rol spelen. 

Daarbij zullen de wijk-/dorpsraden altijd betrokken worden bij woningbouwplannen.

Het realiseren van oplossingen voor de woningnood en de bescherming van landschap en natuur vraagt in elk geval om visie en maatwerk, ook in Leuvenheim