Toch zijn ze kritisch: “een zonnepark zoals deze vanavond voorlag, is geen zonnepark. Het woord park laat denken dat het gaat om een open toegankelijk gebied, waar het groen is, waar mensen en dieren kunnen wandelen, waar zonnepanelen deel uit maken van het landschap en waar duurzame energie opgewekt wordt. Dat is niet zoals het plan nu ingediend is: dat is een afgesloten industrieterrein, waar wild geen vrije toegang heeft en mensen niet overheen kunnen kijken.” Dat ook het Gelders Genootschap, Natuurmonumenten, de LTO en buurtbewoners kritisch zijn op de aanleg van het zonnepark, snapt GroenLinks: “Wat zou het mooi zijn als er tijd was genomen en regie door de gemeente. Die had alle partijen kunnen verbinden om zo tot een gedragen plan te komen, waar wild kan lopen, grond niet uitgeput wordt, het vrije uitzicht deels behouden kan worden en die de naam zonnepark eer aan doet. Bovendien worden mensen misleid door termen als ‘energie opwekken voor 8000 Brummense huishoudens’, de opgewekte energie gaat gewoon het net op, niet rechtstreeks naar Brummense huizen!” De ‘verklaring van geen bedenkingen’ zou nog ingetrokken kunnen worden, zo zei Wethouder Wartena tijdens het forum op 6 september. Mocht de raad toch niet instemmen met de plannen die later gemaakt worden, is er een uitweg volgens de wethouder. Maar dit is volgens GroenLinks niet aan de orde. “Als wij nu zouden instemmen, kan de initiatiefnemer aan de slag en de procedure in gang zetten. Dan kan de raad enkel nog zijdelingse aanpassingen doen en niet meer besluiten over het plan zelf. Nu het Gelders Genootschap aangegeven heeft niet in te stemmen met het plan zoals het nu is, vermoeden wij dat dit een zaak gaat worden voor de rechter, waar veel geld mee gemoeid gaat. Als er tijd genomen zou worden en daadwerkelijke regie in het participeren van de omwonenden en organisaties die zich hebben laten horen tijdens dit proces, zou dit een prachtig project kunnen worden.” GroenLinks EerbeekBrummen betreurt het dan ook dat besloten is dat het project doorgang kan vinden en houdt haar hart vast voor de toekomst. “Soms lijkt het doel om energieneutraal te zijn in 2030 mensen angst in te boezemen, dan maar koste wat kost zo’n project. Maar dat heeft niks met duurzaamheid te maken! Duurzaamheid gaat over de energietransitie, maar ook over landschapsbehoud, biodiversiteit en een gedragen plan dat van de inwoners is.”