Statiegeldalliantie

Al meer dan 350 van de 380 gemeenten in Nederland (93%!) sloten zich aan en ook de Gemeente Brummen heeft tijdens de Raadsvergadering van 20 september jongstleden besloten zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Een samenwerking tussen gemeenten, organisaties, bedrijven en verenigingen om een duidelijke stem te laten horen aan de regering: breidt het statiegeldsysteem uit, door ook kleine petflesjes en blikjes op te nemen in dit systeem. Doel is het verminderen van zwerfafval.

GroenLinks EerbeekBrummen was initiatiefnemer van de motie in de gemeenteraad en is blij dat deze raadbreed gedragen en
ingediend is. “Het was haast beschamend dat wij als gemeente nog niet aangesloten waren, tussen al die gemeenten! En dat voor een gemeente waar alle partijen zich hebben uitgesproken voor een duurzaam beleid. Duurzaam zit ‘m voor ons in het zorgen voor mens, dier en natuur. En het tegengaan van zwerfafval omvat deze drie punten. Dat mensen hun gedrag veranderen als ze voor flesjes en blikjes geld terugkrijgen heeft het huidige statiegeldsysteem en talloze onderzoeken bewezen, ‘Jan de Blikjesman’ fietst er zelfs 12 kilometer voor naar de Jumbo in Eerbeek! Laten we alle initiatieven om zwerfafval tegen te gaan omarmen. Of dit nu een landelijk initiatief is of lokaal zoals Brummen Zonder Zwerfvuil, alle beetjes helpen! Met het aansluiten van de gemeente Brummen bij de Statiegeldalliantie laten wij zien als gemeente dat we dit probleem serieus nemen en ons durven uitspreken. Nu hopen dat dit landelijk snel wordt opgepikt!”