Beginspraak
priges_m (Marion Priglinger), rgbstock.com

Luisteren naar inwoners

In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige mensen. GroenLinks wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige inwoners die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. De gemeente heeft een aanjaagfunctie, niet te veel beheersen vanuit bestaande regels maar vanuit vertrouwen stimuleren dat inwoners eigen initiatieven kunnen ontplooien. Wij vinden dan ook dat de gemeente het right to challenge, het wettelijke recht van inwoners om taken van gemeente over te nemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan serieus mogelijk moet maken.

Wij willen dat de gemeente samen met de inwoners een heldere visie op de toekomst ontwikkelt, ten minste tien jaar vooruit. We gaan op zoek naar wegen om ook inwoners die eerder nog niet echt bereikt werden, te horen. Dat maakt het mogelijk om nu te anticiperen op wat op langere termijn nodig is. Zo zorgen we dat er steeds aandacht is voor belangrijke waarden en zorgen we dat niet alleen economische belangen aandacht krijgen. Particuliere initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren worden door de gemeente ondersteund en de gemeente geeft ruimte voor experimenten. De gemeente Brummen werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van inwoners om hun eigen buurt te verbeteren. En het is belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar inwoners staan.