Wij willen dat de gemeente samen met de inwoners een heldere visie op de toekomst ontwikkelt, ten minste tien jaar vooruit. We gaan op zoek naar wegen om ook inwoners die eerder nog niet echt bereikt werden, te horen. Dat maakt het mogelijk om nu te anticiperen op wat op langere termijn nodig is. Zo zorgen we dat er steeds aandacht is voor belangrijke waarden en zorgen we dat niet alleen economische belangen aandacht krijgen. Particuliere initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren worden door de gemeente ondersteund en de gemeente geeft ruimte voor experimenten. De gemeente Brummen werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van inwoners om hun eigen buurt te verbeteren. En het is belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar inwoners staan.