De meeste mensen in onze gemeente hebben het goed. Gezond. Gaan naar school. Hebben een baan. Zitten bij een (sport-)vereniging. We moeten opkomen voor de kleine groep die het moeilijk heeft. Gezinnen zonder inkomen, gezinnen met schulden. Of waar kinderen een leerachterstand hebben. Waar bewoners moeilijk sociale contacten kunnen onderhouden.

Die gezinnen moeten we één duidelijk punt geven bij de gemeente. Waar ze terecht kunnen met hun zorgen. Waar vanuit gemeente de nodige ondersteuning gecoördineerd wordt. Geen ingewikkelde formulieren. Geen aparte plek voor jeugdzorg, en een andere plek voor schuldsanering en nog weer een andere voor huishoudelijke hulp. Nee, één centrale plek waar men de situatie van het gezin kent. Waar professionals met inwoners de juiste mix van ondersteuning bepalen.

GroenLinks wil vooral ook inzetten op schuldhulpverlening. Schulden geven veel stress, armoede en ongezond leven. Door onze inwoners actief te helpen uit de schulden te komen voorkomen we vaak veel meer problemen dan alleen die schulden.