Veel mensen willen door afval te scheiden graag bijdragen aan een beter milieu. We moeten het die mensen dus veel makkelijker maken. We halen grondstoffen vaker aan huis op. Er blijft dan nog maar weinig restafval over. Dat zamelen we minder vaak in of laten we brengen naar centrale plekken in de dorpen. Minder verspilling, meer grondstoffen. GroenLinks gaat ervoor!