In onze dorpen kunnen we braakliggende terreinen inzaaien met mooie bloemenmengsels. Of zoals in Brummen gebeurt er een voedselbos aanleggen. De pleinen van onze scholen kunnen natuurspeelplaatsen worden. We kunnen schooltuinen aanleggen nabij ouderenzorg zoals De Beekwal en Tolzicht. Goed voor integratie tussen jongeren en ouderen. De geplande starterswoningen in Hall? Laten we in overleg met de starters een mooi plan maken voor groene inrichting van de openbare ruimte. De drukke wegen door Leuvenheim en Empe? Daar kunnen we door ander bermbeheer wat doen aan de beleving. Wilde bloemenmengsels in de bermen bijvoorbeeld. Ideeën genoeg voor mooie combinaties tussen groen, recreatie, en ondernemen dus. Stem GroenLinks als jij die kansen ook ziet!wonen en waterbeheer gaan hier samen. Dit betekent dat we alle betrokken spelers - eigenaren, terreinbeheerders, agrarische ondernemers, inwoners, ondernemers - betrekken bij de ontwikkeling en bescherming van het landschap.