Kollergang

Aankoop Kollergang 14

We gaan de uitvoering van de WSW en participatie zelf doen. Omdat we dichterbij de cliënt willen staan, omdat deze cliënt soms meer problemen heeft dan alleen een probleem van het niet hebben van werk. Als we de cliënten beter kennen, dan kunnen we ze beter helpen. Hoe mooi is dat? We gaan de doelgroep beter helpen, we doen met minder middelen (het wordt echt stukken goedkoper, wat ook moet, want de financiering van de wsw is behoorlijk verslechterd. Dat was de reden dat GR Delta Werkt inteerde op de reserves. Wij kennen de cliënten beter en breder, dus zijn we beter en sneller in staat om ze te helpen. De gemeenteraad heeft het college verzocht om hiermee aan de slag te gaan en hiervoor de kaders meegegeven. Voor 20 medewerkers, die beschut werk hebben, moet een beschutte werkplek gezocht worden binnen de grenzen van Brummen. De overige 60 wsw-ers nodigen we regelmatig uit voor een gesprek, maar nog vaker gaan we bij hen langs bij het bedrijf (bij voorkeur in onze gemeente) waar ze werken. Verder hebben we een plek nodig waar we trainingen voor sw-medewerkers en overige cliënten uit de participatiewet, kunnen verzorgen. Dit zal niet voor alle 400 mensen tegelijkertijd zijn. Onze medewerkers, de jobcoaches, zijn een groot deel van hun tijd onderweg, dus ongeveer 10 (flex)werkplekken moet afdoende zijn. De bedrijfsvoeringstaken kopen we grotendeels in, dus dat kost verder geen investeringen in mensen en middelen. Wat is het fijn om klein te zijn. We kunnen wendbaar en flexibel blijven en de mensen die dat nodig hebben, toch een veilige werkplek bieden, tegen lage kosten. Prachtig!

Missen we nog iets? Ja, het specialisme wat we als kleine organisatie niet op kunnen bouwen op alle terreinen van het vakgebied, maar we zijn onderdeel van een grote arbeidsmarktregio en kunnen gelukkig terugvallen op de expertise die hierin aanwezig is. In voorkomende gevallen, huren we die in. Ons hart gaat sneller kloppen van deze mooie plannen. Alle mensen verdienen immers een volwaardige plek in onze samenleving. Ook landelijk horen we dit gelukkig weer steeds meer. Wat een stoere keuze maken we hier in brummen!

Maar de aankoop van dit pand is voor GroenLinks niet de gedroomde oplossing. Meer dan 3000 m2 bedrijfshallen is behoorlijk veel voor gemiddeld 40 mensen per dag. En 1835 m2 kantoorruimte is ook zeer riant voor ongeveer 10 medewerkers. Standaard voor 10 medewerkers is 172 m2 en dan houd ik echt rekening met vergaderruimte en overige facilitaire ruimtes. En dat is ook nog eens ruim bemeten. Natuurlijk, we kunnen een deel verhuren voor de komende vijf jaar en misschien kan de buitendienst ook nog wat met een hal en moet er nog een kantine bijkomen. Het gebouw is nog niet vol. Een gebouw moet onderhouden worden. We willen duurzame gemeentelijke gebouwen, daar heeft het college rekening mee gehouden, al zijn deze kosten

Natuurlijk, we kunnen een deel verhuren voor de komende vijf jaar en misschien kan de buitendienst ook nog wat met een hal en moet er nog een kantine bijkomen. Het gebouw is nog niet vol. Een gebouw moet onderhouden worden. We willen duurzame gemeentelijke gebouwen, daar heeft het college rekening mee gehouden, al zijn deze kosten nog niet met zekerheid aan te geven. Vervolgens is er schoonmaak nodig, een keuken en andere facilitaire zaken. Het gebouw moet beveiligd worden. Ik ben niet zo thuis in gebouwenbeheer, maar er zijn nog talloze zaken te noemen.

De aankoop van zo’n groot pand, laat de schaalvoordelen van Brummen verbleken. We zijn niet langer wendbaar en flexibel. Als in de toekomst van de uitvoering van de wetgeving (en dat is, gezien alle rumoer landelijk, niet geheel ondenkbaar) verandert, bezitten we een pand waar we verder weinig mee kunnen. Bovendien is gebouwenbeheer niet een kerntaak van een gemeente. Voor de sportaccommodaties proberen we er vanaf te komen, want de gemeente is er niet goed in. 

GroenLinks betreurt het ten zeerste dat het college geen enkel alternatief biedt voor de gekozen oplossing. Er zijn veel andere manieren om hier tegen aan te kijken, we hebben de wethouder hier in het verleden ook op gewezen. We hadden van het college meer creativiteit verwacht en meer keuzemogelijkheden voor de gemeenteraad. En het heeft natuurlijk geen pas ons nu te dreigen met het mogelijk op straat komen te staan van een groep kwetsbare inwoners. Als het college meer tijd nodig heeft om de klus te klaren, kan dat gewoon in deze raad besproken worden en werken we samen aan een oplossing.

Wij zijn dan ook van mening dat de aankoop van dit pand niet de juiste keuze is in de gekozen oplossingsrichting.