Jan Willem de Jonge Afspelen op YouTube

Onze omgeving  wordt steeds drukker en complexer,  vooral in het verkeer.  Verkeersveiligheid  is daarom  van groot belang, maar ook de kwaliteit van de wegen en alle verkeersstromen. 
Er zijn vele  knelpunten in onze gemeente.  Ik noem er een aantal:
* veel (doorgaand) vrachtverkeer 
* zwaar landbouwverkeer in en rond de dorpen 
* geluidsoverlast N 348
* onveilige fietsroutes voor kinderen naar school  of sportaccommodaties 
* snelheidsovertredingen  in en buiten de dorpen 
* sluipverkeer
* slechte trottoirs en oversteekplaatsen 

Al jaren maak ik me hard voor deze zaken, naast vele andere.  Dat wil ik blijven  doen met al mijn kennis en ervaring.  Voor nu en voor straks.  Als inwoners van de gemeente Brummen willen we veilig  naar werk, school of sport kunnen  en ook veilig weer naar huis. In woonwijken  en het winkelcentrum moet de auto te gast zijn. Waar mogelijk  moeten  we  op de fiets of wandelen.  Dus veilige fiets en wandelpaden zijn nodig. Openbaar vervoer moet beschikbaar en bereikbaar zijn. Eerst  de mens, dan de machine!