De voorbereidingen voor de uitrol van 5G leiden ook in Brummen tot zorgen.
Er zijn inmiddels door meerdere inwoners brieven gestuurd naar de gemeente en ook zijn er inmiddels meerdere vragen gesteld aan onze fractie ‘welk standpunt wij innemen over de uitrol van 5G
Landelijk GroenLinks vroeg voorjaar 2019 in de Tweede Kamer om een onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G, uit te voeren door de Gezondheidsraad. Helaas ontraadde het kabinet dit onderzoek.

Overigens vinden er wel diverse onderzoeken plaats. Zo wordt er al twintig jaar onderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op de mens.
Wereldwijd zijn er dus zorgen over de invoering van 5G en de daarmee gepaarde verandering in het elektromagnetische stralingsveld. Het gaat hierbij met name om de vraag of 5G veilig is of veilig genoeg is om in te voeren. Of 5G veilig is, staat niet vast. Er zijn vele onderzoeken geweest die het stralingsdomein onder de loep nemen en proberen een relatie te leggen tussen (toenemende) straling en gezondheidsklachten.

Het RIVM verzamelt het onderzoek dat op dit terrein wordt gedaan. Het concludeerde dat de straling van 5G, met de kennis van nu, redelijk veilig kan worden geacht. Stralingsdeskundigen zeggen zelfs dat de straling minder is geworden, sinds de eerste GSM. Dat zou ook voor 5G gelden.

Toonaangevende onderzoekers geven wel aan dat de onzekerheid zit in de effecten op de heel lange termijn. Daarnaast benadrukt een aantal deskundigen dat de stralingseffecten kort na de invoering van 5G, als alle antennes zijn opgesteld, goed gemeten moeten worden. Onderzoekers moeten de stralingseffecten dus intensief en aanhoudend blijven onderzoeken. En Nederlandse en Europese bestuurders moeten de uitkomsten van het stralingsonderzoek serieus nemen.

Misschien is deze weergave niet helemaal geruststellend. Dat zal zeker gelden voor de mensen die klachten hebben die moeilijk te verklaren zijn en die een verband vermoeden met elektromagnetische straling.
Wij vertrouwen op instituten als het RIVM, de GGD en toonaangevende wetenschappers. Het is waar dat in Nederland het economisch belang vaak vooropstaat. Maar onze instituten en universiteiten zijn daarentegen van hoog niveau. In elk geval zullen we het onderzoek en het beleid over 5G nauwlettend blijven volgen

De fractie GroenLinks EerbeekBrummen is overigens wel van mening dat het voorzorgsprincipe onvoldoende gehanteerd wordt en is voorstander dit principe wel te hanteren. ‘Bij twijfel niet inhalen’ .

Plaatselijk is onze invloed helaas zeer gering, het beperkt zich in feite tot de plaatsing van masten. Binnenkort zullen we een oproep doen om het bestaande mastenbeleid hiervoor te actualiseren.