De Perspectiefnota van het College (VVD, PvdA, CDA en LB) komt op de agenda van de Raad.

De voorzitter van Groen Links, Bert garssen geeft zijn mening...

 

Het woord alleen al roept hoopvolle verwachtingen op: hoop op perspectief; gericht op een hoopvolle toekomst van onze gemeente.

De realiteit dreigt echter wel wat anders: bezuinigingen en nog eens bezuinigingen. Mooie en goede ideeën worden ‘ de nek om gedraaid’ met als enige argument`; geen geld voor beschikbaar.

Schrikbarend zo’n opstelling en in feite onacceptabel. Een waslijst van ca. 130 mogelijkheden heeft het College voorgelegd en aan de Raad om daaruit te kiezen. Simpel gezegd volgt het beleid het geld. Dat kan en mag toch niet waar zijn!

Een visie op belangrijke waarden ontbreekt in deze voorstellen; het enige wat telt is dat het huishoudboekje op orde dient te zijn.

 

Helaas wordt niet gedacht om gebruik te maken van creativiteit en inventiviteit van onze inwoners. Het duurzaamheidsprincipe, wordt helaas niet als uitgangspunt genomen, terwijl dat nu juist de kurk is waarop ook onze lokale belangen drijven.

 

Kijk ik om mij heen en zie ik hoe veel gezinnen met weinig inkomen er telkens toch weer in slagen om de touwtjes aan elkaar te knopen en daarmee hun situatie duurzaam beheren. Die gezinnen die dat niet lukt dienen duurzaam te worden ondersteund.

 

Duurzaamheid als leidend principe op alle gebieden. Niet alleen bij ons zuiniger doen met energie, niet alleen om onze leefomgeving te bewaren en verbeteren, niet alleen om duurzame landbouw te stimuleren, niet alleen om duurzame relaties te bevorderen, niet alleen om….. vul maar verder in!

 

De Raad staat op een keerpunt: Gaan we voor kwantiteit of gaan we voor kwaliteit.

Voor GROENLINKS is de keuze helder: KWALITEIT staat voorop. Dat dient het lonkend perspectief te zijn.

In een optimistische bui hoop ik dat dit voor de gehele Raad zal gelden. Ik heb er vooralsnog een hard hoofd in.

Onze toekomst staat op het spel. Deze wordt niet gerealiseerd met mooie woorden (die zijn er genoeg). Het komt op daden aan, het komt aan op het trekken van de portemonnee, het komt aan op inwoners te betrekken bij onze eigen toekomst. Geen holle kreten maar echt perspectief gaan bieden. Het Landschapsnetwerk en Brummen Energie en andere inwonersinitiatieven als lonkende voorbeelend om gedegen en verantwoord beleid te maken. Zulke groepen en gedreven mensen met kwaliteit en inhoud hebben we nodig om werkelijk perspectief te ontwikkelen voor onze gemeente.

 

Bert Garssen (voorzitter GROENLINKS EerbeekBrummen)