Meedenken over de toekomst van de gemeente Brummen.

Een avond die bedoeld is als inspiratiemoment, en wordt georganiseerd door een werkgroep van GroenLinks Eerbeek/Brummen. Je bent welkom ook als je geen lid bent.

Datum: dinsdag 19 januari 2021

Plaats : Plein 5 te Brummen

Tijd     : 20.00 – 22.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Uiteraard onder voorbehoud van maatregelen als gevolg van Covid 19.

GroenLinks EerbeekBrummen is gestart met het inventariseren van ideeën en wensen als het gaat over de toekomst van onze mooie gemeente.

Daartoe is als eerste stap contact gezocht met een 45-tal inwoners van onze gemeente: leden en niet-leden van GroenLinks.

Dat leverde een verrassend groot aantal enthousiaste reacties op en een grote bereidheid om mee te willen denken en ideeën te leveren

Wij als voorbereidingsgroep nemen nu het initiatief om deze zoektocht te verbreden en verder uit te werken.

Daarom roepen we iedereen op om op 19 januari 2021,  als de coronamaatregelen dit toelaten, om naar Plein 5 in Brummen te komen om met elkaar in gesprek te gaan. (vooralsnog gaan we er vanuit dat er zeker 30 personen bij elkaar mogen komen in 1 ruimte, terwijl, als er meer belangstellenden zijn we ons ook kunnen verdelen over meerdere ruimtes).

Op grond van de gevoerde gesprekken hebben we zogenaamde themagroepen gemaakt waaruit u kunt kiezen om mee te praten.

Deze themagroepen zijn:

 

Groen:

1. Landbouw/veeteelt

2. Bio-diversiteit

3. Duurzaamheid en energie

 

Leefbaarheid:
4. Het Sociale domein

5. Burgerparticipatie

6. Ruimtelijke ordening

7. Jeugd/jongeren

8. Kunst/Cultuur/Onderwijs en Sport

 

 

Financiën;

9. Zelfstandig verder of fusie of intensiveren van de samenwerking

10. Financieel beleid

 

Als u tijd en zin hebt om te komen, zou het prettig zijn als u dit tijdig aan ons meldt.
mocht u wel belangstelling hebben ,maar deze avond niet kunnen, kunt u uiteraard uw ideeën per mail aan ons doen toekomen (bertgarssen@gmail.com). Ook is het mogelijk dat een van de leden van de voorbereidingsgroep een gesprek met u voert over uw ideeën. Als dat uw wens is, laat dat dan ook graag even weten, zodat we een gesprek kunnen inplannen.

 

Hopende op heel veel reacties,

 

Met hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep,

 

Pouwel Inberg, Otto Koedijk, Jan Alberts, Reinoud Keesmaat en Bert Garssen