Stomverbaasd zijn we achtergebleven na de vergaderingen rondom de perspectiefnota.

Waren wij nou werkelijk de enige partij die ook geld hadden gezocht bij de plannen? Laten de coalitiefracties hun college echt de zomer ingaan met het uitzicht op een begrotingstekort van bij benadering 2,5 ton in 2020?

De raad nam mooie moties aan: De bieb moet blijven!, de subsidies voor onze mooie verenigingen op het gebied van sport en cultuur blijven behouden en Centrumplan Brummen moet doorgaan We zijn blij, want ook wij wilden niet weer een bezuiniging op de subsidies. Levert, als je de bieb en het zwembad buiten beschouwing laat, ook niet veel op. Bovendien hebben de verenigingen bij de vorige bezuinigingsronde al flink gebloed. En de bieb, kloppend hart in de twee grote kernen, met veel leden, een toekomstgericht beleid, wat fijn dat ze niet zomaar de rug wordt toegekeerd.

Maar hadden we ook niet afgesproken om alleen voorstellen te doen als we ook bedenken hoe we dat betalen? Het centrumplan van Brummen moet geld hebben, want we hebben zo’n mooi inspraaktraject met ze doorlopen. Maar soms haalt de werkelijkheid de verkiezingsbelofte in: het eerlijke verhaal is dat we de vraag moeten stellen welke verbeteringen er echt nodig zijn in Brummen. Wordt het Centrum zoveel bruisender als we de openbare ruimte weer eens herinrichten? Want dat is wat we kunnen als gemeente. Bruisendheid zit in betrokken inwoners, in het ondersteunen van mooie initiatieven, in ondernemerschap. De gemeente kan het vestigingsklimaat zo gunstig mogelijk maken. Er is een mooi initiatief om het viaduct vanaf het veer te verfraaien.

Maar het eerlijk verhaal is ook, dat Eerbeek nu even voorgaat. Daar is de investering nu hard nodig en investeren in beide centra is wel fijn, maar niet de meeste verstandige keuze. Dat is uit te leggen.

Het sociaal domein wacht niet. De gemeente heeft een zorgplicht voor de inwoners. Gelukkig maar! En hoe hard er ook gewerkt wordt om minder geld uit te geven aan zorg en uitkeringen, de verwachtingen die het college in de begroting wil zetten, zijn wel heel rooskleurig. Zo rooskleurig, dat het er ongeloofwaardig uit ziet. GroenLinks wil hieraan niet meewerken, dat is vragen om problemen. En ja, kan het wel: anders werken in het sociaal domein. Maar betere zorg voor minder geld en werken op dezelfde manier is echt niet realistisch.

We blijven als GroenLinks altijd zoeken naar en werken aan hoe het beter kan. En dat kan, als we het eerlijke verhaal vertellen. En als we daarvoor voor het eerst in jaren weer eens moeten aankloppen bij de burger, dan is dat het eerlijke verhaal. Als de inwoners dat niet willen, moeten we praten over wat we dan willen opgeven. Bezuinigen is nooit leuk. Samen werken aan een mooie en leefbare wereld is dat wel!

Gertie Sloetjes

Raadslid GroenLinks