Op donderdag 21 november 2019 is GroenLinks officieel toegetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Brummen dat GroenLinks een wethouder levert. Het toetreden gebeurde in de raadsvergadering waar naast GroenLinks ook voor D’66, PvdA en CDA wethouders officieel geïnstalleerd werden.

Voor GroenLinks is Pouwel Inberg wethouder geworden. Hij woont sinds 2012 in Brummen. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Pouwel heeft een bestuurskundige achtergrond, en kent de gemeentelijke wereld goed vanuit functies als interim beleidsadviseur of projectleider. Zijn laatste functie was hoofd Advies en Relatiebeheer bij Dar NV, van waaruit hij gemeenten in het Rijk van Nijmegen adviseerde over Integraal Beheer van Openbare Ruimte en grondstoffen.

Pouwel is vanaf het eerste moment in 2017 betrokken bij de oprichting van GroenLinks Eerbeek Brummen. Hij heeft zich op diverse manieren ingezet voor de partij. Van meedenken over het partijprogramma voor de verkiezingen in 2018 tot en met campagnevoeren en het ondersteunen van de fractie. waardevolle steunpilaar dus.

Als afdeling van GroenLinks zijn we trots dat we zo kort na onze oprichting in 2017 al bestuursverantwoordelijkheid kunnen nemen. De gemeente heeft roerige tijden achter de rug. We verwachten dat Pouwel met veel enthousiasme en nieuw elan via het college bij kan dragen aan een sterk gemeentebestuur.

De portefeuille betreft Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare Ruimte, Landschap en Biodiversiteit. Onderdeel van de portefeuille is het wijkwethouderschap voor de kern Brummen.