In  Nederland is een drama gaande met veeboeren.

De melk wordt net boven kostprijs bij de boer opgehaald. Sommige boeren denken: als we nu iets harder werken en meer melken, dan redden we het. Het kan ook anders. Meer plantaardige productie is beter voor onze gezondheid, de biodiversiteit en het landschap, en ook beter voor de melkprijs.
In 75 jaar is de totale massa van landbouwhuisdieren gegroeid tot zo’n 100 miljoen ton. De totale massa aan warmbloedige wilde dieren is zo’n 7 miljoen ton: roodborstjes, olifanten, giraffen, walvissen, enz.
In 75 jaar tijd is de veestapel wereldwijd 10 tot 20 keer groter geworden. Dus de kans dat er een ziekte overspringt van dier op mens (zoönose)  is ook groter geworden. Ebola, Mexicaanse varkensgriep en corona zijn daar voorbeelden van. 
Sinds het melkpoederschandaal nam de  import in China snel toe. In 2019 is er voor 1,3 miljard aan Nederlandse zuivel ingekocht. Maar China gaat zelf produceren en straks weer minder Nederlandse zuivel inkopen.
De productie van zo veel dierlijk voedsel brengt veel uitstoot van stikstofoxiden met zich mee. Er is nu al schade van miljarden euro’s aan onze bossen. Er zijn meer nadelige gevolgen.
Maar er is een oplossing. Een koeboer heeft 30-40 hectare nodig voor een inkomen. Als de veestapel wordt gehalveerd, levert dat een veel betere melkprijs voor de boer op. De grond wordt goedkoper. Een tuinder heeft 1-2 hectare nodig voor een inkomen. Er kunnen 10.000-en tuinders makkelijker een bestaan opbouwen. Meer werkgelegenheid! Dat is ook beter voor de biodiversiteit, dus voor onze gezondheid en voedselzekerheid.
De NatuurSchoonWet uit 1928 komt nu goed van pas. Die wet regelt vrijstelling van overdrachtsbelasting en andere belastingvoordelen.
Dit helpt. Stel een boer heeft 5 hectare aaneengesloten grondgebied. Dan moet hij daarvan 30% bos of natuur maken. Daar kan hij  geen mais meer telen of koeien weiden.
Mais levert nu  E 1850,- per ha. Dus hij derft E 2775,- aan inkomsten, maar hoeft veel minder WOZ-belasting te betalen. Notenbomen kunnen wel E 2000,- per ha  per jaar aan noten opleveren en linden kunnen wel 500 kilo per ha aan honing opbrengen. De provincie  vergoedt  het omvormen van landbouwgrond tot natuurterrein.
Dus als een aantal boeren de NSW-landgoedstatus aanvraagt, kan dat goed zijn voor hun portemonnee, voor de biodiversiteit en de werkgelegenheid in de agrarische sector, en interessant voor recreanten.