In december stelden wij ons verkiezIngsprogramma vast. Met trots presenteren wij het hier aan jullie.