GroenLinks roept iedereen op om te kijken of dit op de school in uw buurt ook een mogelijkheid is. Ouders, start een werkgroep! Raden, werk samen en onderzoek de subsidieregeling! Directeuren en besturen wees coöperatief en durf te investeren in een plan voor de toekomst! En kinderen en leerkrachten: laat van je horen, speel, leer en ontdek!

Samen maken we Brummen (nog) mooier, doen jullie mee?

Beste kinderen, ouders, leerkrachten, medezeggenschapsraden, ouderraden, schooldirecteuren en schoolbesturen,

Spelen is heel belangrijk voor een kind: van spelen kun je leren, conditie opbouwen, de natuur ontdekken, sociale contacten leggen, bij anderen de kunst afkijken. Dit alles maakt dat je groeit in alle opzichten. In onze gemeente ligt de natuur voor het oprapen met weilanden, de IJssel, dijken, bos en heide in onze achtertuinen. Wat vreemd dat steeds meer plekken waar gespeeld kan worden, worden voorzien van tegels - al dan niet rubberen ‘valtegels’ - en steeds minder van natuurlijke materialen. En dat terwijl er de laatste tijd overal onderzoeken opduiken dat spelen met en in de natuur zoveel goeds kan doen voor een kind: het speelt er langer door, meer intensief, het leert er meer en speelt creatiever. Een natuurlijke speelomgeving kan een grote groep kinderen bedienen, want zo'n omgeving wordt door kinderen flexibeler gebruikt in hun spel.

In 2008 is in onze gemeente een groot onderzoek geweest naar de speelbehoeften van kinderen. Hieruit bleek dat er ook een grote behoefte was aan natuurlijke speeltuinen. GroenLinks zou graag een uitwerking van dit plan zien en onze gemeente voorzien van grote natuurlijke speelplekken. Omdat het fijn is voor kinderen, maar ook omdat het goed is voor de biodiversiteit (een natuurlijke speelplaats trekt ook vogels en insecten aan). Bovendien gaat de afwatering van regenwater sneller door een natuurlijke ondergrond dan door tegels en het is een natuurlijke airconditioning: in de zomer is het veel koeler in het groen dan tussen bebouwing of op tegels!

Helaas is het nog niet gelukt om ervoor te zorgen dat er geïnvesteerd wordt in grote natuurlijke speeltuinen binnen onze gemeente. Maar er is heel goed nieuws vanuit de provincie en daarom stuur ik u deze brief: vanaf 1 december aanstaande kunnen alle Gelderse scholen gebruik maken van een subsidie om een (deel van een) schoolplein te veranderen in een groen schoolplein. Weg met de tegels, kom er maar in met zand, water, bomen, wilgenhutten, klimbomen, kruiptunnels, bloemen, planten en stenen! 75% van de investering kan door de subsidieregeling betaald worden (tot een maximum van €17.500). Bij subsidies werkt het volgens het principe ‘op is op’!

GroenLinks roept u op om te kijken of dit op uw school ook een mogelijkheid is. Ouders, start een werkgroep! Raden, werk samen en onderzoek de subsidieregeling! Directeuren en besturen wees coöperatief en durf te investeren in een plan voor de toekomst! En kinderen en leerkrachten: laat van je horen, speel, leer en ontdek!

Samen maken we Brummen (nog) mooier, doen jullie mee?

Rosanne van Herksen

GroenLinks EerbeekBrummen

 

Voor meer informatie en voorwaarden:

https://www.gelderland.nl/Groene-schoolpleinen

www.springzaad.nl