Beste GroenLinksers (en geïnteresseerden), 

De wereld staat op z’n kop; ook in onze Brummense samenleving. Het Corona-virus is veel meer dan een medisch probleem. Onze gedachten zijn bij hen die besmet zijn, bij die families die getroffen zijn door de dood van een geliefde, bij hen die hun werk kwijt zijn of raken, bij hen die zich eenzaam voelen (en zijn). 

Kortom er heerst grote onzekerheid en angst. Gelukkig zijn er ook mooie ontwikkelingen daar waar solidariteit en meeleven zichtbaar is geworden, daar waar steunacties zijn en worden ondernomen. Laten we hopen dat deze trend zich ook na de crisis door zal blijven zetten en dat we als GroenLinksers onze bijdrage daarin blijven leveren. 

Dat geldt ook voor het bestuur van onze gemeente. Dat wordt geconfronteerd met gigantische financiële consequenties. Aan de inkomstenkant valt vrijwel de gehele toeristenbelasting weg en aan de uitgavenkant wordt door velen een beroep op de gemeente gedaan als gevolg van werkloosheid. 

Kortom de eerder vastgestelde begroting kan simpelweg ‘de prullenmand’ in en er zal een nieuwe begroting gemaakt dienen te worden: een ‘heidense klus’. Onze fractie zal uiteraard daarin de uitgangspunten van GroenLinks in acht nemen en naar voren brengen: GROEN en LINKS (= Sociaal) 

Bij dezen roepen wij als bestuur van GroenLinks EerbeekBrummen jullie op om, als je ruimte in je hoofd hebt en ideeën die kunnen bijdragen in het realiseren van een nieuwe begroting, laat die dan weten aan ondergetekende. Ik zal er dan voor zorgen dat ze bij onze fractie in de Gemeenteraad terecht komen. Hoe dichter de besluitvorming straks in de Raad staat bij de ideeën van en uit de bevolking, hoe groter het draagvlak in moeilijke tijden. 

Met een opwekkende groet met een variant op een andere titel ‘Liefde in tijden van Corona’ 

Namens het bestuur van GroenLinks EerbeekBrummen  

Bert Garssen (voorzitter)