De perspectiefnota, het is weer zo ver, het lijkt wel nieuwjaar. Gemeentelijk nieuwjaar.

We staan wel op een heel bijzondere gemeentelijke nieuwjaarsreceptie: niet alleen door Corona maar zeker ook door de financiële situatie vliegen we elkaar maar even niet om de hals. Nee.. echt gezellig is het niet.

“Moeten we het dit jaar niet eens helemaal anders doen?” werd nog geopperd. Immers, de uitnodiging van het college stond vol interessante vragen. Ja! Wij hoopten nu eindelijk op een waardendiscussie om nu eens gezamenlijk een koers te bepalen. Helaas, zo’n surpriseparty was voor sommigen toch teveel.

Goed, dan de klassieke receptie, met toch gezien Corona en de financiën een kleine aanpassing: ‘bring your own food’. Dus gaan we zo allemaal van een afstandje elkaars hapjesschaal bewonderen en om het hardste schreeuwen wie het lekkerst heeft. Nou, lik de vingers maar vast af, met dank aan alle input van bewoners, wijkraden en organisaties: GroenLinks hapjes mede mogelijk gemaakt door de lokale boeren, een beetje uit eigen moestuin en uiteraard voornamelijk vegetarisch. Ons recept:

 

Het groene karakter van de gemeente Brummen is een basis die kant en klaar voor ons ligt. Het onderhouden, bekrachtigen en ons voordeel ermee doen door de biodiversiteit te verbeteren is een hoofdzaak. Schapen laten grazen in plaats van maaien, tegels eruit, planten erin. Tijdelijke natuur en buurttuinen stimuleren. Laat de natuur het landschap vormgeven, laat los en heb vooral ook wat jaren geduld.

 

Wonen in Brummen wordt goed gewaardeerd, laten we meer ruimte bieden aan verschillende woonvormen. Help projectontwikkelaars en woningbouw om buiten standaarden te denken. Denk hierin duurzaam en creatief.

 

De grootste financiële tegenvaller is het Sociaal Domein. Er is gekozen om regelgeving, uitvoering en controle binnen de gemeente te laten plaatsvinden. Accepteer dat een gemeente weinig bewegingsvrijheid heeft en dat we vooral werken voor een goede uitvoering van Haagse regelgeving. Laat hulpverleners hulpverlener zijn en geen ambtenaren. Stuur ambtenaren op pad en zoek zorgprofessionals in de gemeente. Laat cliënten zelf meedenken over de beste oplossing voor hun eigen probleem en stimuleer het zelf oplossend vermogen van onze samenleving. Laat het los. Er moet een radicale verandering doorgevoerd worden. Team voor Elkaar uit de gemeentelijke organisatie halen? Of zoals in Zaltbommel gebeurde? Waar langdurige overeenkomsten met lokale zorgverleners worden afgesloten. Hier wordt met plezier gewerkt in teams, zonder overbodige administratieve rompslomp, bevrijd van protocollen en wachtlijsten. Loslaten maar en vooral vertrouwen hebben.

 

Onderhoud van wegen kan minimaal. Begaanbaar en basis is volgens ons genoeg. Laat het los.

 

We willen nogmaals een oproep doen om duurzaamheid te zien als grondhouding. Het gaat niet over geld, maar over een effect dat leidt tot een verbetering van ons milieu, onze gezondheid en ons geluk met als gevolg: besparingen op de lange termijn.

Hou die grondhouding vast en versterk deze overal en altijd!

 

Zoals bij de Brummense agrariërs en het landschap. De komende jaren spelen hier verschillende thema’s die gebundeld kunnen worden: het ontwikkelen van nieuwe natuur, het ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw, het doorontwikkelen van de korte keten binnen voedselverstrekking, de regionale aanpak stikstofmaatregelen en de nieuwe beleidsnotitie van de provincie “toekomst voor Gelderse Boeren”. Deze verschillende beleidsvelden kunnen we bundelen, om zo te ontwikkelen naar een duurzaam geheel.

 

Laten we onze kleine gemeente zien als voordelig: de weg van inwoner naar ambtenaar, van plan naar uitvoering moet korter en sneller. De gemeente zien wij als meedenkend, meewerkend en voorbeeldig. Met een houding naar inwoners vanuit vertrouwen in plaats van controlerend. Diezelfde houding zou moeten gelden van en naar het college: controleren vanuit vertrouwen. En vooral binnen onze Raad: we moeten er samen voor gaan. Niet elkaar beconcurreren op details, laten we dat loslaten. En bepalen waar we met elkaar voor gaan staan. Nogmaals de uitnodiging aan alle mede-raadsleden en inwoners om een waardendiscussie, gesprek wellicht, te voeren om dit te bewerkstelligen. Juist nu. Zie ook onze motie ‘burgerparticipatie’ die wij vanavond indienen met CDA, PvdA en D66.

 

En als laatste: laten we op zoek gaan naar een strategische samenwerkingspartner om op specialistische onderdelen mee samen te werken. Als voorbeeld noemen we: een zo goed mogelijke dienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs. De Coronatijd heeft ons geleerd dat op afstand ook dichtbij kan zijn, wellicht geldt dat ook voor sommige voorzieningen binnen onze gemeente.

We kunnen niet alles zelf, hoeven niet alles zelf, we moeten loslaten. De Provincie Gelderland heeft dit in haar speerpunten staan, laten we het gesprek aangaan.

 

Deze GroenLinks hapjes zijn misschien even wennen, maar: eet smakelijk!