Natuurlijk evenwicht op termijn de oplossing

Brummen zet in op preventieve bestrijding eikenprocessierups

 

Brummen/Eerbeek – De gemeente gaat dit jaar tijdig de strijd aan met de eikenprocessierups. Komend voorjaar zetten we natuurlijke vijanden (aaltjes) van de rupsen uit op eikenbomen . Door de aaltjes komen er minder eikenprocessierupsen en daardoor ook minder brandharen die overlast veroorzaken. We zetten ook acties in gang om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren. We gaan sommige groenstroken inzaaien met bloemenmengsels en willen bermen anders gaan maaien. Zo kunnen we samen met de inzet van inwoners in eigen tuin zo veel mogelijk eikenbomen vrij houden van de eikenprocessierups.

De eerste actie die we uitvoeren is om in geselecteerde eikenbomen aaltjes, zogenaamde ‘nematoden’, uit te zetten. De nematoden zijn van alle preventieve bestrijdingsmethodes het minst schadelijk. Ze hebben namelijk geen negatieve gevolgen voor dieren die hoger in de voedselketen staan en ze zijn niet giftig. We zetten geen aaltjes uit op plaatsen waar beschermde vlindersoorten worden waargenomen. Om de vlinders te behouden laten we op deze plaatsen medio mei/juni de eikenprocessierupsen, net als afgelopen jaar, wegzuigen.

Bevorderen natuurlijke vijanden

Het uitzetten van aaltjes en het wegzuigen van rupsen is iets wat we eigenlijk liever niet doen. Het is beter de natuur zelf de overlast te laten oplossen. Er zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups die voor een afname van de plaag kunnen zorgen. Meestal is het een kwestie van tijd totdat er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig zijn om de overlast weg te nemen. Diverse vogelsoorten, vleermuizen maar ook insectensoorten als sluipwespen en gaasvliegen doen zich tegoed aan de rups of de eikenprocessievlinder.

Inzaai bloemenmengsels

Op een aantal plekken binnen de bebouwde kom gaan we stukken gazon omvormen tot bloemenstroken. In deze stroken wordt een bloemenmengsel ingezaaid waar de natuurlijke vijanden van de rups op af komen. Door het aanbrengen van de bloemen wordt niet alleen de biodiversiteit verbeterd maar ook het aanzien van de straat. Door het maaibeheer van de bermen in het buitengebied te wijzigen van klepelbeheer naar maaien en afvoeren worden ook daar de bermen soortenrijker. De bermen worden door het afvoeren van het maaisel namelijk schraler en daardoor rijker aan bloemsoorten.

Samen in actie

Inwoners kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat kan door de tuin geschikt te maken voor natuurlijke vijanden van de rups. Het ophangen van nestkastjes, het zaaien van bloemen en natuurvriendelijk onderhoud van de tuin dragen daar aan bij. Wij roepen daarom iedereen op om nu in alvast actie te komen en zo het natuurlijk evenwicht te herstellen. Zo kunnen we straks de overlast zo veel mogelijk te beperken. Op www.brummen.nl komt binnenkort meer informatie te staan over wat inwoners kunnen doen.