Brede steun voor duurzaamheidsinitiatieven en herstel biodiversiteit

Brummen trekt € 70.000,- uit voor lokale initiatieven die duurzaamheid bevorderen. Zo heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Dity van Zuidwijk (CDA )en Hennie Beelen (GroenLinks) namen hiertoe het initiatief. Hun amendement werd door PvdA en Democratisch Brummen en Lokaal Belang mede ondertekend en uiteindelijk unaniem aangenomen.

 

Het amendement (op de eerste BURAP)  stelt dat biodiversiteit van groot belang is voor iedereen. En dat met name veel kansen liggen bij de agrariers. Het omschakelen op hun bedrijven is namelijk niet zomaar geregeld. En jonge agrariers zouden meer kansen moet krijgen om toekomstbestendig te kunnen gaan boeren. Erwin te Bokkel (CDA): ‘We willen dat er middelen beschikbaar zijn voor ondersteuning van lokale duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en (agrarische) ondernemers. En dat zij bij de gemeente terecht kunnen voor informatie en hulp bij de opstart van duurzaamheidsinitiatieven. De huidige middelen zijn onvoldoende om onze ambities te realiseren. Goed dat we het geld nu vrijmaken hiervoor’.

Van het vrijgemaakte geld is € 10.000,- specifiek bestemd voor natuurinclusiviteit. Een hippe term die betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar die ook spaart en verzorgt. Hennie Beelen (GroenLinks): Het is dus eigenlijk al zo oud als de wereld: wees zuinig op de bodem en alles wat groeit en bloeit. Dan kunnen ook onze kinderen blijven genieten van al het moois wat de natuur ons biedt. Het is niet voor niets dat Brummen door de provincie Gelderland is aangewezen als een kansrijk gebied voor natuurinclusieve landbouw.

Het geld is bedoeld om samen met zogenaamd maatschappelijke partners en de Provincie te verkennen hoe we dit samen aan gaan pakken. Beelen: ‘Er zijn nu al heel veel geweldige initiatieven zoals de imkers die bijenlinten aanleggen, bewoners van Brummen die een voedselbos aanleggen en het landschapsnetwerk dat onder andere bezig is met een lokaal voedsel netwerk. Al deze initiatieven gaan door en worden uitgebreid. Er is n.l. nog zoveel meer mogelijk. Ecologisch bermbeheer bv, regentonnen om water op te vangen voor de tuin, meer groen en beplanting in tuinen waar insecten van profiteren. Al deze projecten dragen bij aan het herstel van biodiversiteit in onze omgeving. Van belang is dat ons buitengebied nog meer betrokken wordt. De agrarische sector speelt hierin een sleutelrol.

 

Pouwel Ingberg (GroenLinks)