De landbouw staat voor grote veranderingen. Zowel Stichting Het Anker als schrijfster Rosemarie Slobbe willen bijdragen aan biodiversiteit en een gezonde voedselproductie voor de toekomst. Een grote biodiversiteit is essentieel voor onze voedselzekerheid en gezondheid. Veel voedselproducenten voelen zich gedwongen veel en goedkoop kilo’s en liters te produceren. Dat gaat op lange termijn ten koste van de biodiversiteit, en dus van onze voedselzekerheid en gezondheid. Hoe kun je als boer zo biodivers mogelijk produceren zonder dat het inkomen kost? Of: hoe kun je als voedselproducent zo veel mogelijk profiteren van natuurlijke processen en niet planten dwingen om te groeien met maatregelen die steeds meer geld kosten, en ten koste gaan van de biodiversiteit? En, boeren verrichten ook landschapsdiensten die op een andere manier dan via de afzet van voedsel gewaardeerd kunnen worden. Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Het boek “Biodivers Boeren” reikt antwoorden aan. Schrijfster Rosemarie Slobbe geeft in haar lezing voorbeelden uit de praktijk. Stichting Het Anker in Brummen heeft grond in eigendom en verpacht die alleen aan biologische of biodynamische boeren. Het geld waarmee de grond is aangekocht komt van vrienden, familie en klanten van de aangesloten boeren. De leningverstrekkers krijgen zo meer rente dan op een spaarrekening bij een bank. Zo wordt de biodiversiteit bevorderd en ook de voedselzekerheid en de gezondheid in de toekomst. Stichting Het Anker nodigt geïnteresseerden uit de lezing op dinsdagavond 27 oktober 2020 bij te wonen. Vanwege de coronamaatregelen willen wij graag dat u zich van te voren opgeeft. Aan de hand van het aantal geïnteresseerden zoeken wij een passende ruimte in Brummen of directe omgeving. Entree is vrij. Vragen worden op prijs gesteld. Graag opgeven voor 7 oktober bij Julia Land (lezing@hetankerbrummen.nl). Ruim voor 27 oktober krijgt u bericht over de locatie van de lezing.

Voor meer informatie:

www.hetankerbrummen.nl

lezing@hetankerbrummen.nl

juliadhland@gmail.com

ottokoedijk@hetnet.nl