....dus reces voor de fractie.

Het ‘vergaderjaar’ zit er weer bijna op. Nog niet helemaal, want de zgn. Perspectiefnota wordt eind juni nog behandeld. Een document dat bol staat van bezuinigingen via de zgn. kaasschaafmethode. Daar zal de fractie flink tegengas op gaan geven. Houd de lokale pers maar goed in de gaten. Het GROENLINKS geluid zal opnieuw klinken met forse aandacht voor te ontwikkelen beleid wat betreft Biodiversiteit. Een beleidsterrein dat bijna elke ander fractie in woorden waardeert, maar in daden volstrekt onvoldoende wenst waar te maken.

Het snijden in Cultuur wordt door ons ook bestreden: als het aan ons ligt blijft de bibliotheek open!

 

Het blijft toch een vreemd fenomeen dat in een tijd van conjuncturele hoogtij er zo fors bezuinigt moet worden.. Wat kan er anders en beter in de jeugdzorg? Wat mij betreft veel minder contracten af te sluiten en veel minder bureaucratische rompslomp. Op landelijk niveau hebben wij als GROENLINKS een fantastische pleitbezorgster voor veel beter Jeugdzorgbeleid in de persoon van Lisa Westerveld( Ja, dat is degene die een bezoek aan ons in Brummen heeft gebracht tijdens de campagne voor de Gemeenteraadsverkieizingen)

De fractie heeft er hard aan getrokken het afgelopen jaar, heeft ook enkele succesjes geboekt middels aangenomen moties: hulde.

Een hoogtepunt was ook het ‘Mezenproject’. Meer dan 140 nestkastjes hebben weten te slijten en 70 % daarvan is bewoond geweest!. Als de gemeente (lees het College en de coalitie) het dan niet meer willen, dan nemen we het over!

Dan, en dat is een nieuw feit, neemt GROENLINKS deel in het College van Provinciale Staten van Gelderland. Afgelopen maandag was ik bij de presentatie van het College-akkoord aan de leden van GROENLINKS.. Een boeiende bijeenkomst waar duidelijk werd dat er behoorlijk wat is binnengehaald tijdens de onderhandelingen. Een GroenLinks gedeputeerde voor Klimaat & Energie(Jan v.d. Meer). 120 miljoen Euro beschikbaar voor 4 jaar t.b.v. projecten voor CO-2-reductie, windmolens, ondersteuning van gemeenten met RESsen, bewustwording en draagvlak creeeren + participatie. Voor mobiliteit is 40 miljoen beschikbaar voor verbetering van fietsvervoer en 60 miljoen voor Openbaarvervoer: het platteland bereikbaar houden. Het nieuwe College kiest voor een integrale benadering van aanpalende beleidsterreinen, waardoor ook invloed mogelijk is op het gebied van Milieu en gezondheid (portefeuille voor het CDA) en natuur inclusieve landbouw.

Mooie plannen. In de praktijk zal moeten blijken wat en hoe een en ander gerealiseerd zal worden.

Laten we blij zijn met onze invloed en kritisch blijven volgen.

Dan weer op lokaal niveau:

Noteer allemaal alvast de volgende data:

  • 14 september 2019 : Lustrum van de Meander

  • 25 oktober 2019 : Omkering van de IJssel

Voor meer informatie zie het verslag van onze werkgroep Zichtbaarheid.

Tot slot: de fractie heeft dringend behoefte aan een zgn. ‘fractievolger’. Dat mogen er ook 2 zijn! Interesse? Meld je aan bij een van de fractieleden (Hennie, Gertie of Rosanne).

Voor iedereen een welverdiende vakantietijd gewenst en straks uitgerust weer aan de slag in het nieuwe jaar.

 

Bert Garssen (voorzitter)