Wellicht heeft u in Brummens Weekblad ook het bericht gelezen dat de gemeente Brummen het experiment met het plaatsen van mezenkasten na 1 jaar stopt. Tweederde van alle 60 kasten werden door mezen bewoond en dat was ruimschoots meer dan bij de start verwacht was. Bij aanvang van het project werd een bezettingsgraad van 50% n.l. als een succes gezien.
 

Deze bezuiniging vinden wij onacceptabel. De biodiversiteit in onze gemeente heeft het zwaar te verduren en het is uiterst belangrijk dat binnen onze gemeente op meerdere terreinen nadrukkelijk werk wordt gemaakt aan het verbeteren van de biodiversiteit. Natuurlijke predatoren hebben zo langzamerhand nauwelijks plek meer in onze leefomgeving en daar kunnen WIJ met z'n allen iets aan doen. Ook de gemeente dus.

Waarom mezenkasten inzetten? 
Mezenkasten worden ingezet om mezen de kans te geven zich te nestelen. Mezen, zowel jonge als oude, eten processierupsen en spelen, zo leert de praktijk, een prominente rol in de beheersing van processierupsen. Hoe meer mezen, des te minder jeukrupsen

Als GroenLinks willen we een duidelijk signaal afgeven aan onze gemeente, n.l. neem biodiversiteit serieus en ga door met de bestrijding van eikenprocessierupsen op een ecologisch verantwoorde manier. En hier is wel haast bij omdat de kasten binnen nu en 14 dagen opgehangen moeten worden.

Ons plan: de mezenkasten die vorig jaar gemaakt zijn worden geadopteerd door 'onze inwoners'. De kosten hiervan zijn € 10,00 per jaar. Daarvoor worden ze gebracht, opgehaald, schoongemaakt en zo nodig gerepareerd.
Het ophangen moeten we dan zelf doen.
De plekken waar de kasten kunnen hangen bepalen we zelf. Gewoon in je tuin of bv in een wijk waar de eikenprocessierups vorig jaar overlast bezorgde en uiteraard ook bij het gemeentehuis.

Aanschaffen van mezenkasten is binnen deze actie niet meer mogelijk. De mezen en wij danken alle sponsoren voor hun behuizing.

We dagen de gemeente gelijktijdig uit om de hoeveelheid geadopteerde kasten te verdubbelen.