Laat cultuur en sport toch bloeien!

Het College wil met de kaasschaaf de subsidies voor sport, muziek en cultuur te lijf en met een bijl wordt gehakt in de subsidies voor verenigingen en bibliotheek. Allerlei kleine en grotere subsidies worden gekort. Groen Links vindt dit niet kunnen. Dit zijn precies de gebieden waar veel dorpsgenoten enthousiast als vrijwilliger actief voor zijn. Het gaat om activiteiten waar mensen hun energie en creativiteit in kwijt kunnen en die voor een gevoel van welbevinden zorgen. Dat wat ons mens maakt en ons kwaliteit van leven geeft moet toch niet afgeremd maar juist gestimuleerd worden? Bewoners van onze gemeente voelen zich hier juist thuis door het grote aanbod dat er aan cultuur, sport en muziek voorhanden is. Kinderen en volwassenen leren veel van samen muziek maken, samen naar theater, samen sporten, een voordracht of de bibliotheek. Mensen van allerlei achtergronden: oud en jong, hoogopgeleid of praktisch ingesteld, nieuw in de regio of hier geboren en getogen, krijgen hierdoor een gevoel van saamhorigheid. Daar moet je niet aankomen. Zeker niet omdat deze sectoren zes jaar geleden ook al het vel over de oren is gehaald.