Namens het bestuur wens ik alle GROENLINKS-leden een gezond en succesvol jaar. Er valt veel te doen, ook lokaal.

Denk aan de opdracht die het nieuwe College zich heeft gesteld om duurzaamheid in brede zin te versterken, om bio-diversiteit te herstellen. Twee ambitieuze doelstellingen. Onze wethouder Pouwel Inberg weet wat hem te doen staat en wij steunen hem daarin.

Onze fractie zal het College waakzaam volgen en waar nodig bijsturen.

Ook onze individuele footprint vraagt de nodige aandacht om de belasting te verminderen, de vooruitzichten lijken goed. Laten wij met z’n allen steunen waar nodig en samen de successen vieren.

Op 14 maart in Den Bosch het landelijke GROENLINKS-congres plaatsvinden. Daar zullen de uitgangspunten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 worden vastgesteld.

Bij deze roep ik jullie op om in grote getalen op 14 maart aanwezig te zijn. Aanmelden via de landelijke website.

Samen reizen maakt zo’n dag nog aangenamer en nuttiger!

En tot slot….,,Op naar een vuurwerkvrije gemeente Brummen!

Met groene groet,

Bert Garssen (voorzitter)